AVG Spelregels Happy Gewichtscoach

Olga Giesendorf

Olga Giesendorf zal zorgvuldig omgaan met uw gegevens.

 • Sluit kantoorruimte af bij het tijdelijk verlaten van de werkplek.
 • Zorgt voor kasten die op slot kunnen waar persoonsdocumenten in bewaard worden.
 • Bij overname van beeldschermen door ICT-leveranciers, worden privacygegevens eerst goed af gesloten.
 • Werkplek is zodanig dat het scherm niet naar (open) raamzijde zijn gericht.
 • Voert vertrouwelijke (telefoon)gesprekken in een daarvoor bestemde ruimte.
 • Zorgt voor installatie van recentste beveiligingssoftware van operating systemen.
 • Let goed op phishing-mails.
 • Zorgt voor ‘sterke’ wachtwoorden.

AVG Privacyverklaring
Olga Giesendorf gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. De gegevens verstrek je via de telefoon, via persoonlijk contact of via de e-mail. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • BSN nummer
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bepaalde ter zake doende gezondheidsgegevens

Waarom is dat nodig?
Olga Giesendorf heeft jouw gegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je persoonlijk voedingsadvies te kunnen geven, het afhandelen van jouw betaling en het verzenden van haar nieuwsbrief. In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere” en/of “gevoelige” gegevens. Dit wordt gedaan in verband met het verstrekken van preventieve gezondheidszorg en om mogelijk door te verwijzen naar andere zorgverleners.

Hoe lang bewaren ik je persoonsgegevens?
Olga Giesendorf bewaart je persoonsgegevens 7 jaren (wettelijk verplicht) na het einde van de behandeling.

Delen met anderen 
Olga Giesendorf zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw toestemming, verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage of overdracht aan diëtist).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijderen sturen naar olga@happygewichtscoach.nl Er zal dan een afspraak worden gemaakt, waarbij een legitimatie overlegd dient te worden.

Hoe worden je persoonsgegevens beveiligd?
Olga Giesendorf neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via olga@happygewichtscoach.nl

Wil jij met mij een traject starten?

Tijdens ons traject help ik je om op een manier af te vallen zonder strenge diëten, zodat het goed vol te houden is. Door een kleine, bewuste verandering in je leefstijl kun je al veel resultaten bereiken!